Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Om CFE

Centrum för Europaforskning (CFE) vid Lunds universitet är en nätverksorganisation för samverkan mellan institutioner och forskare inom framför allt de samhällsvetenskapliga, humanistiska och juridiska fakulteterna.

Vårt syfte är att främja forskning, utbildning och långsiktig kompetensuppbyggnad om Europa inom universitetet, men också att utveckla kontakterna mellan universitetet och omvärlden, både nationellt och internationellt. Centret har därmed en viktig roll i arbetet med att utveckla Lunds universitets framtida Europaprofil.

Microsoft Office document iconcfe_verksamhetsplan_2015final.doc

Centrum för Europaforskning

Box 201

22100 Lund

Telefon (koordinator): 046(46)2228819

niklas [dot] bernsand [at] slav [dot] lu [dot] se